Sjukfrånvaro och ledighet Bygrindens förskola

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller är sjukt vill vi att du ringer personalen på morgonen. Telefonnummer: 0302- 52 24 90