Sjukfrånvaro och ledighet Ekeredsvägens förskola

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt vill vi att du ringer personalen på respektive avdelning och meddelar det på morgonen.

Skogshyddan

Telefon: 0302-521699

Kojan

Telefon: 0302-521698