Sjukfrånvaro och ledighet Fågelkärrs förskola

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt så kontakta personalen på ditt barns avdelning.

Lärkan

Telefon: 0302-52 21 65

Storken

Telefon: 0302-52 21 60

Svalan

Telefon: 0302-52 21 64