Höjdens förskola

Höjdens förskola är en av tre förskolor i enheten Knappekulla förskolor. Förskolan ligger högt belägen i bergsslänten ovanför Leråns dalgång med närhet till skog och natur.

Vision

Vår vision är möjligheternas förskolor genom lustfyllt lärande. Våra ledord är trygghet, förtroende, äventyr.

Vi har en stor kuperad utegård som bjuder på utmaningar och en varierad lek.

Vår målsättning är

  • att få barnen att känna sig trygga, trivas och ha roligt 
  • att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet för att stärka självförtroendet
  • att skapa situationer där barnen samtalar, samarbetar och engagerar sig
  • att få barn och föräldrar att känna sig delaktiga i en bra verksamhet
  • att omsätta förskolans läroplan efter barngruppens behov här och nu

Avdelningar

Höjdens förskola består av två storavdelningar, Krokodilen och Delfinen. 

  • Krokodilen har en yngrebarnsavdelning (Blå, 1-3 år) och en äldrebarnsavdelning (Grön, 3-6 år)
  • Delfinen har en yngrebarnsavdelning (Röd, 1-3 år) och en äldrebarnsavdelning (Gul, 3-6 år)

På respektive storavdelning arbetar pedagogerna i storarbetslag. Detta innebär att vi samarbetar mycket över avdelningarna, vilket har många fördelar.

  • Personalen följer barnen under hela förskoletiden, vilket ger stor kontinuitet i deras lärande och utveckling
  • Ingen uttalad övergång från yngrebarnsavdelning till äldrebarnsavdelning, vilket skapar trygghet
  • Barnen möts över åldersgränserna och de lär av varandra.

Kontakt

Rektor

Helen Ljung
Telefon: 0302-52 15 60

 

Administration

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 17 14

 

Kök

Telefon: 0302-52 10 61

 

Adress

Odhners väg 2
443 34 Lerum

Avdelning Delfinen

Gul

Telefon: 0302-52 10 59 

Röd

Telefon: 0302-52 10 60

 

Avdelning Krokodilen

Blå

Telefon: 0302-52 10 56 

Grön

Telefon: 0302-52 10 57