Sjukfrånvaro och ledighet Hulans förskola

Om ditt barn är sjukt eller inte kan närvara på förskolan vill vi att du kontaktar personalen på ditt barns avdelning.

Avdelningar

Röd

Telefon: 0302- 52 10 72

Grön

Telefon: 0302 - 52 10 71

Gul

Telefon: 0302 - 52 10 73

Blå

Telefon: 0302 - 52 10 74