Sjukfrånvaro

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt så kontakta personalen på ditt barns avdelning.

  • Lärkan: 0302-52 21 65
  • Storken: 0302-52 21 60
  • Svalan: 0302-52 21 64