Sjukfrånvaro och ledighet Höjdens förskola

Om ditt barn är sjukt eller inte kan närvara på förskolan vill vi att du kontaktar personalen på förskolan.

Kontakt

Avdelningen Delfinen

Telefon: 0302-52 10 59 eller 0302-52 10 60

Avdelningen Krokodilen

Telefon: 0302-52 10 56 eller 0302-52 10 57