Sjukfrånvaro och ledighet Olstorps förskola

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt vill vi att du kontaktar personalen på ditt barns avdelning.

Avdelningar

Ädelstenen

Telefon: 0302-52 19 66

Ögonstenen

Telefon: 0302-52 19 67