Sjukfrånvaro och ledighet Östad enhets förskola

Så här kommer du i kontakt med oss på förskolan.

Avdelning Fjärilen

Telefon 0302-52 21 40
SMS 076-129 57 80

Avdelning Gläntan 

Telefon 0302-52 10 17
SMS 076-129 53 82

Avdelning Skogen

Telefon 0302-52 21 45
SMS 076-129 57 81

Avdelning Björnen

Telefon 0302-52 21 26
SMS 076-129 57 76