Sjukfrånvaro och ledighet Riddarstens förskola

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt vill vi att du ringer oss på morgonen.

Avdelningar

Ugglan

Telefon: 0302-52 15 91, 0302-52 15 92

Haren

Telefon: 0302-52 23 39, 0302-52 20 15