Enheten för elevhälsa och utveckling (EEU)

Enheten för elevhälsa och utveckling är en stödenhet inom Sektor lärande.

Enhetens uppdrag är att i första hand stödja verksamhetsformerna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola med insatser utifrån identifierade behov i det systematiska kvalitetsarbetet. ​​I vissa frågor arbetar vi även som stöd till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.

För att läsa mer om EEUs arbete - tryck här!