Sjukfrånvaro

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller är sjukt vill vi att du som vårdnadshavare ringer personalen på den avdelning ditt barn är på.

  • Jollen: 0302-52 21 83
  • Ekan: 0302-52 21 84
  • Flotten: 0302-52 21 85
  • Kanoten: 0302-52 21 86