Sjukfrånvaro

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det sjukt var vänlig kontakta personalen på din avdelning på morgonen.

Karlavagnen

  • Solen 0302-522168
  • Alfa 0302-522157
  • Orion 0302-522147
  • Sirius 0302-522149

Vintergatan

  • Skytten 0302-522031
  • Galaxen 0302-522033
  • Omega 0302-522034