Sjukfrånvaro och ledighet Tollereds förskola

Kontakta oss om ditt barn får förhinder eller är sjuk.

Närvarorapportering via sms-funktion

Vårdnadshavare kan via SMS rapportera ledighet- och frånvaro som direkt registreras i systemet och blir tillgänglig för personalen i deras digitala verktyg.

Observera att ditt SMS måste skickas från ett telefonnummer som du själv registrerat under dina kontaktuppgifter. Detta gör du via kommunens självservice för barnomsorg (e-tjänst).

SMS-numret är 076-944 60 25 och din anmälan styrs av koder för att hamna rätt i systemet.

Så här gör du

 

Ledighet (eller vid flera dagars sjukdom)

Skicka LEDIG [Barnets personnummer] [Datum]
Det går bra att anmäla en dag, eller flera sammanhängande dagar.
Till exempel: LEDIG ÅÅMMDDNNNN 160404–160407

Tänk på att du inte kan skriva någon information med koden för ledighetsansökan. Komplettera i så fall med ett INFO-SMS om du så önskar.

Informationsmeddelande

Skicka INFO [Barnets personnummer][Information du vill ge]
Till exempel: INFO ÅÅMMDDNNNN Farmor hämtar klockan 14.

Endagsfrånvaro

Kan skickas från klockan 18 (dagen innan frånvaron gäller) till och med senast klockan 9 (samma dag frånvaron gäller).

Skicka FRV [Barnets personnummer]
Till exempel: FRV ÅÅMMDDNNNN