Sjukfrånvaro och ledighet Rösekullens förskola

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt vill vi att du kontaktar personalen på din avdelning på morgonen.

Avdelningar

Orange

Telefon: 0302-52 19 09
SMS: 076-129 57 91

Turkos

Telefon: 0302-52 19 11
SMS: 076-129 57 93