Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Likabehandlingsplan Gråbo förskolor

Förskolan ska förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Förskolan inte bara återspeglar samhällets värderingar utan är också med och formar dem.

Enligt Diskrimineringslagen 3 kap och Skollagen 6 kap måste förskolan arbeta målinriktat och aktivt för att förebygga och förhindra att barn utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förskolan ska också aktivt främja barnens lika rättigheter och möjligheter – även kallat likabehandlingsarbete. 

I förskolans läroplan står också att inget barn i förskolan får utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan religionsuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (Lpfö 98/10).

Med begreppet likabehandling menas att barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och lika möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna.

Gråbo förskolor har en gemensam och övergripande Likabehandlingsplan som gäller för alla sex förskolorna; Rösekullens förskola, Ljungviks förskola, Bäckamadens förskola, Parasollens förskola, Olstorps förskola och Fågelkärrs förskola. Ladda ner likabehandlingsplanen under relaterade länkar.