Sjukfrånvaro och ledighet Rydsbergs förskola

Om ditt barn inte kan närvara eller om det är sjukt kan ni ringa personalen på respektive avdelning på morgonen.

Avdelningar

Smaragden

Telefon: 0302-52 10 64

Rubinen

Telefon: 0302-52 10 65

Safiren

Telefon: 0302-52 10 66

Topasen

Telefon: 0302-52 10 67