Tollereds förskola

På Tollereds förskola arbetar vi med varje barns bästa i fokus. Alla barn ska få utvecklas och få möjlighet att vara sitt bästa jag. “Nyfikenhet och kreativt lärande utvecklar framtidens problemlösare"

Detta är vår vision som förskolan och skolan har tagit fram tillsammans för att hålla en röd tråd genom barnens utbildning i Tollered.
Barnen får möjlighet att uppleva helheter genom att arbeta i projekt. Undervisningen i förskolan utgår från barnens idéer, behov och tänkande som är viktiga byggstenar i varje barns utforskande lärandeprocess. Detta benämner vi som lyssnandets pedagogik och entreprenöriellt lärande.
Hos oss möter ditt barn engagerade lärare som samarbetar i arbetslag kring barnen.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och vår undervisning i kontinuerliga förbättringsprocesser. Tollereds förskola har namngett arbetslagen Spinneriet och Väveriet samt rummen Göta, Svea, Dana och Sågen efter platser i Tollered.

I Tollereds Bruksort hålls historien levande genom skyltning, uppmärkta vandringsstråk, upprustning av kulturbebyggelse, flera kulturevenemang och mycket mer i byn. Tollered är en tätort i Lerums kommun mellan Göteborg och Alingsås, mellan sjöarna Sävelången och Torskabotten.

Kontakt

Rektor

Charlotte Limberg  
Telefon: 0302-52 21 20
SMS: 072-200 69 31

 

Administration

Telefon: 0302-52 18 19

 

IT-ansvarig

Mobil: 072-226 24 74
eller 070-304 13 42

 

Kök

Telefon: 0302-52 21 02

 

Vaktmästare

Telefon: 0302-52 18 28

Avdelningar

Sågen

Telefon: 0302-52 21 05

Dana

Telefon: 0302-52 21 10

Svea

Telefon: 0302-52 21 11

Göta

Telefon: 0302-52 21 12

 

Adress

Tollereds förskola
Tollereds Ströms väg 4
448 50 Tollered