Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Regler för fotografering, videofilmning och ljudupptagning

I dag är möjligheterna att fotografera, filma, publicera och dela material större än någonsin. Detta ställer i sin tur också större krav på försiktighet och kunskap om hur digitalt material får hanteras.

Grundläggande regler

  • Förskolans eller skolans lokaler och område är inte en allmän plats. Detta innebär att ansvarig rektor avgör om det är tillåtet att fotografera eller filma.
  • Du som vill fotografera och/eller filma skall få samtycke i varje enskilt fall. Detta samtycke skall dokumenteras på respektive förskola/skola.
  • I de fall fotografering, filmning eller ljudupptagning är tillåten är det du som tar foton, film eller gör ljudupptagning som är ansvarig för att respektera gällande lagstiftning, främst Dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Som regel bör man aldrig publicera barnet/elevens namn tillsammans med bild, film eller ljudupptagning.
  • I förskolan/skolan kan det förkomma barn med skyddad identitet som är i behov av ett totalt integritetsskydd. På dessa förskolor/skolor får du inte fotografera, filma eller spela in ljud överhuvudtaget

Vid speciella tillfällen, som t ex skolavslutningar, Lucia eller liknande, gör respektive rektor en bedömning om fotografering, videofilmning och ljudupptagning kan ske och informerar om detta till berörda.

Samtycke för användning av bilder, filmer och ljudupptagningar

Det förekommer att man för internt bruk i verksamheten tar bilder, filmar eller gör ljudupptagningar som en del i det pedagogiska arbetet. För detta finns lagstöd och därför krävs inget samtycke.

Om det eventuellt skulle bli aktuellt med spridning, gäller alltid samtycke/ej samtycke enligt samtyckesblanketten som du hittar på kommunens sida för e-tjänster och blanketter, då ska du som vårdnadshavare lämna ditt samtycke. Detta görs när ditt barn börjar på en ny förskola/skola och gäller sedan till dess att ändring görs av dig som vårdnadshavare, eller när barnet/eleven byter förskola/skola. 

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att informera förskolan/skolan i fall något inträffat som gör att ett barn eventuellt måste skyddas. 

Vid eventuella oklarheter om vad som gäller för just ditt barns förskola/skola, kontakta ansvarig rektor för enheten.