Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kvalitetsarbete

I all förskole- och skolverksamhet inom Sektor lärande arbetar rektorer ständigt med ett systematiskt kvalitetsarbete.

Detta arbete tar sin utgångspunkt i analyser av verksamheternas resultat. Dessa kan bestå av enkätresultat, kunskapsuppföljningar, betyg, resultat på nationella prov och av andra uppföljningar och utvärderingar. Varje förskola och skola dokumenterar det systematiska kvalitetsarbetet i en årlig rapport.

Dessa rapporter kan du nå via varje förskola eller skolas egna sidor.