Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Här kan du läsa mer om regler och avgifter för förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem i kommunal regi.

Avgift

 • Du betalar en månadsavgift enligt fastställd taxa för ditt barns plats på förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem.
 • Du betalar för platsen ditt barn innehar och inte för hur många timmar ditt barn är på förskolan/pedagogisk omsorg/fritidshemmet.

Avgiften betalar du årets alla 12 månader. Det gäller även under inskolning, semester och när ditt barn är sjukt.

Beräkning av avgift

 • Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst.
 • Har ni flera barn i hushållet som har plats i förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem bestäms avgiften av turordningen i syskonskaran med yngsta barnet som barn 1. Det gäller oavsett om ditt barn går i fristående eller kommunal verksamhet.

Om ditt barn är sjuk mer än 30 dagar

Är ditt barn sjuk i mer än 30 dagar betalar du halva avgiften.

Avgiftsfri plats på förskola/pedagogisk omsorg, 15 timmar

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till avgiftsfri plats på förskola/pedagogisk omsorg,15 timmar per vecka under terminstid. Barn som omfattas av allmän förskola och där vårdnadshavarna önskar nyttja platsen under sommar-/jullovet debiteras avgift. Om man önskar nyttja platsen under lovet anmäls detta till ditt barns förskola/familjedaghem.

Avgiftsgrundande inkomst

 • Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll och era inkomster ligger till grund för avgiften, även om ni inte har gemensamma barn.
 • Hushållets avgiftsgrundande inkomst är din lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen.
 • Taket för högsta avgiftsgrundande inkomst indexregleras årligen.
 • Från och med den 1 januari varje år höjs taxan för plats i förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem.

Inkomstuppgift

 • Du ska lämna inkomstuppgift och schema i samband med att du accepterar platsen.
 • Ändring av din inkomst som påverkar avgiften ska anmälas så fort som möjligt. Avgiften justeras då nästkommande månad.
 • Lämnar du inte in inkomstuppgift får du betala den högsta avgiften enligt gällande taxa till dess att inkomstuppgift lämnas.

Inkomstkontroll

Varje år gör Sektor lärande en inkomstkontroll där taxerad inkomst hos Skatteverket jämförs med de inkomster som du angett som avgiftsgrundande inkomst, för fritidshem och förskola.

Om du har angett för hög inkomst återbetalas mellanskillnaden i mitten av mars. Du kan få återbetalningen direkt på ditt konto genom att logga in på www.swedbank.se/kontoregister med din e-legitimation och anmäla ditt konto, detta gäller alla svenska banker och innebär inte att du blir kund hos Swedbank.
Tänk på att göra detta i god tid inför nästa utbetalningstillfälle. Anmälan kan även göras på Swedbank-/Sparbankkontor. Om du inte anmält ditt konto via Swedbank kommer du att få återbetalning via utbetalningsavi.

Har du angett för låg inkomst kommer du att få en faktura på mellanskillnaden. Du kan välja att delbetala genom att använda samma OCR-nummer vid varje inbetalning. Hela fakturan ska vara betald senast den 31 maj.

Det är viktigt att uppdatera din inkomst vid en eventuell förändring, det gör du via e-tjänsten inkomstanmälan som finns på kommunens hemsida.

Autogiro

För att betala via autogiro behöver du göra en autogiroanmälan som du hittar på våra e-tjänster.

E-faktura

Du som har tillgång till internetbank kan ta emot och betala alla dina fakturor från Lerums kommun med e-faktura. Det är enkelt och smidigt för dig och snällt mot miljön.

Så här ansluter du dig till e-faktura.

Obetald avgift

Påminnelse på obetald faktura skickas till dig 5 vardagar efter fakturans förfallodag och inkassokrav kommer senast 3 veckor efter förfallodagen. Om avgiften, trots påminnelse, inte betalas avslutas ditt barns plats.