Vårdnadsbidrag

Kommunalt vårdnadsbidrag avskaffas

Riksdagen har beslutat att avskaffa vårdnadsbidraget från och med den 1 februari 2016. Det betyder att inga nya vårdnadsbidrag beviljas där perioden med vårdnadsbidrag inleds den 1 februari 2016 eller senare.

Man kan ansöka om vårdnadsbidrag fram till och med 31 december, men då måste bidragsperioden påbörjas i januari 2016.

Om du redan beviljats vårdnadsbidrag som löper efter den 31 januari 2016 gäller vårdnadsbidraget hela bidragsperioden ut. Efter den 31 december går det inte att ansöka om att förlänga bidraget.  

Vanliga frågor om vårdnadsbidraget

Hur mycket pengar handlar det om?

Vårdnadsbidraget är ett kommunalt bidrag på maximalt 3 000 kronor per kalendermånad. I Lerum är summan maxbeloppet, 3 000 kronor. Det är skattefritt och därmed inte pensionsgrundande.

Barn som ligger ned och tittar uppåt

Kan det kombineras med andra ersättningar?

Det går inte att kombinera med ersättningar som exempelvis arbetslöshetsersättning och föräldrapenning (för att få vårdnadsbidrag måste 250 föräldrapenningsdagar ha använts).

Kan jag kombinera vårdnadsbidraget med arbete?

Ja, bidraget kan kombineras med att båda föräldrarna arbetar. Barnet det gäller får dock inte ha en plats i den kommunalt finansierade förskoleverksamheten.

Var hittar jag mer information?

För mer information om vårdnadsbidraget och de regler som gäller, se dokumentet Regler vårdnadsbidrag längst ner på denna sida.

Foto: www.freedigitalphotos.net