Barnomsorg på obekväm arbetstid

Lerums förskolor, familjedaghem och fritidshem erbjuder barnomsorg vardagar 6.00–18.30. Om du har behov av barnomsorg tider utöver detta det vill säga kvällar, nätter och helger erbjuder Lerums kommun pedagogisk omsorg i en avdelning på Åkerslätts förskola i Stenkullen. Förskolebarn (1-5 år) har hela sin placering där och fritisbarn (6-12 år) är på ordinarie fritids fram till omsorgen på obekväm arbetstid startar.

Vem har rätt att söka barnomsorg på obekväm arbetstid?

Barnomsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från och med 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år vars vårdnadshavare samtidigt arbetar under obekväma arbetstider

Öppettider på dygnet-runt-öppen verksamhet

Verksamheten är öppen alla dagar under året utifrån vårdnadshavarnas behov av omsorg på obekväm tid. Studiedagar följer regelverket som för övriga förskolor.
Barnet/barnen kan lämnas hämtas tidigast kl. 06.00 på morgonen. Barnet/barnen kan hämtas lämnas senast 21:00. Beslut om avvikelse från lämning hämtning fattas av förskolechef.

Taxa

Taxan består av en månadsavgift som uttas 12 månader per år enligt gällande taxa för förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem. Vårdnadshavare betalar en avgift oavsett om barnet endast har omsorg på obekväm arbetstid eller om barnet även vistas i annan verksamhet.

Ansökningsförfarande

För att söka denna verksamhet går du in på e-tjänsten nedan och söker till Åkerslätts förskola under Lerums område. Ange sedan ”Barnomsorg på obekvämarbetstid” i fältet för övriga upplysningar. Det är viktigt att ni skriver detta så att vi kan skilja på ansökningar till obestämd arbetstid från de som endast vill ha dagtid.

Klicka här för att komma till e-tjänsten och göra din ansökan.

Efter mottagen ansökan begär ansvarig handläggare arbetsgivarintyg in från vårdnadshavare/-na som visar att ni jobbar på obekväm arbetstid.