Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Omsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger erbjuds i Lerums kommun i form av pedagogisk omsorg i förskolelokal.

Omsorg på obekväm arbetstid

Barn mellan 1- 13 år år har möjlighet att få omsorg på kvällar, nätter och helger om du arbetar obekväma arbetstider.

Ditt barn kan hämtas/lämnas tidigast klockan 06 på morgonen och hämtas/lämnas senast klockan 21. Beslut om avvikelse från hämtning/lämning fattas av rektor.

Förskolebarn

Förskolebarn som får beslut om omsorg på obekväm arbetstid har sin placering på den förskola som har dygnet-runt-öppen verksamhet, d v s såväl dagtid som obekväm tid.

Skolbarn

Skolbarn som är inskriva på fritidshem vistas där under fritidshemmets ordinarie öppethållande. Pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid sker i dygnet-runt- öppen förskolelokal från 18.00 fram till 6.00. Lämning sker tidigast kl. 17.00.

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid

  • Du ansöker om plats via e-tjänst.
  • Placering erbjuds utifrån turordning och i mån av plats.
  • Fyra månaders garanti gäller inte omsorg på obekväm arbetstid.

Du ska skicka in följande handlingar:

  • Arbetsgivarintyg som styrker att du arbetar på obekväm arbetstid och att ändringar av arbetstid inte är möjliga.
  • Arbetstidsschema för båda vårdnadshavarna.

Begärda handlingar bifogas i ansökan via e-tjänsten eller skickas till:              

Lerums kommun
Sektor lärande,
443 80 Lerum

Beslut

När komplett ansökan inkommit till Sektor Lärande görs en individuell bedömning.
Om plats beviljas skickas platserbjudande per e-post. Du ska besvara platserbjudande digitalt inom 14 dagar annars avskrivs ansökan.
Om plats inte beviljas skickas beslut om detta.

Uppsägning

Rektor tar beslut om uppsägning av plats som avser omsorg på obekväm arbetstid om platsen inte nyttjas och behov inte finns. 

Om behov av eller rätten till omsorg på obekväm arbetstid upphör kan du ansöka om omplacering till annan förskola. Omplacering erbjuds så snart det är möjligt.

Mer information