Kapprumsbibliotek

Lerums förskolor och biblioteket arbetar med kapprumsbibliotek för att stimulera till ökad läsning. Ett kapprumsbibliotek innebär i korta drag att böcker finns placerade i förskoleavdelningars kapprum till hemlån för barn och föräldrar på enklast möjligaste vis.