Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Förskola och pedagogisk omsorg

I Lerums kommun ges ditt barn en trygg start i livet. Vi erbjuder förskolor med god trivsel, trygghet och möjligheter till lärande till ditt barn.

Lerums förskolor har stora möjligheter att utvecklas utifrån sina egna unika förutsättningar. Förskolorna bedriver systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete med utgångspunkt i ständiga uppföljningar av verksamheten. 

Med våra e-tjänster kan du som vårdnadshavare ansöka om plats, ändra schema, kontaktuppgifter, inkomstuppgifter, säga upp plats och besvara platserbjudanden.

Längst ner på den här sidan hittar du länk till e-tjänster och blanketter.

Förskola och familjedaghem

Barn i åldern 1–5 år har rätt till förskola eller familjedaghem när du arbetar eller studerar. Är du föräldraledig för annat barn eller arbetslös har barnet rätt till 15 timmar i veckan. Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till avgiftsfri plats 15 timmar per vecka under terminstid. För att börja i förskola eller familjedaghem ska barnet ha fyllt ett år.

Familjedaghem innebär att dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem. Dagbarnvårdarna inom ett område arbetar i arbetslag och träffas regelbundet i gemensam grupplokal tillsammans med barnen. När ordinarie dagbarnvårdare inte arbetar finns tillgång till någon av de andra dagbarnvårdarna i arbetslaget.

Ansökan till förskola och familjedaghem

Ansökan gör du via vår e-tjänst: ansök, ändra eller säg upp plats som du hittar längst ner på den här sidan.

Flytt till kommunen

Vid flytt till kommunen ska du skriva adressen till den nya bostaden i ansökan och datum för planerad inflyttning.

Växelvis boende

I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad men inte bor ihop, och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av plats ansöker vårdnadshavarna om en gemensam plats.

Erbjudande om plats

Placering vid förskola eller familjedaghem sker enligt turordning efter anmälningsdatum, det vill säga det datum som ansökan kom till kommunen. Turordningen räknas tidigast från och med sex månader före barnet behöver plats oavsett om ansökan kommit in tidigare. När syskon anmäls samtidigt bestäms turordningen av det äldsta barnets födelsedatum.

Plats på förskola erbjuds inom fyra månader. Plats i familjedaghem erbjuds inom fyra månader om kommunen har möjlighet att tillgodose detta önskemål.

Erbjudande om placering skickas per e-post så fort en plats finns tillgänglig. Om plats inte kan erbjudas på önskad förskola eller familjedaghem inom skälig väntetid ska barnet erbjudas en annan plats.

Du ska svara på platserbjudande digitalt inom 14 dagar.

Avgift

För plats i förskola eller familjedaghem betalar man en månadsavgift enligt fastställd taxa. Avgiften betalar du alla årets 12 månader.

Längst ner på den här sidan hittar du länk till regler och avgifter i förskola och familjedaghem.

Byta förskola eller familjedaghem

Vill du byta förskola eller familjedaghem ansöker du om omplacering via e-tjänst och får då ett nytt anmälningsdatum.

Längst ner på den här sidan hittar du länk till ansök, ändra eller säg upp plats.

Säg upp plats på förskola eller familjedaghem

  • Uppsägning gör du via våra e-tjänster
  • Uppsägningstiden är en månad
  • Du betalar avgift under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte

Längst ner på den här sidan hittar du länk till ansök, ändra eller säg upp plats.

Omsorg på obekväm arbetstid

Barn mellan 1- 13 år år har möjlighet att få omsorg på kvällar, nätter och helger om du samtidigt arbetar obekväma arbetstider.

Barnet kan hämtas/lämnas tidigast kl 06 på morgonen och hämtas/lämnas senast kl 21. Beslut om avvikelse från lämning hämtning fattas av rektor.

Avgift

Avgift betalar du årets 12 månader. månadsavgift som uttas 12 Du betalar en avgift oavsett om ditt barn bara har omsorg på obekväm arbetstid eller om barnet även vistas i annan verksamhet.

Ansökan

Du söker till Åkerslätts förskola och anger sedan ”Omsorg på obekväm arbetstid” i fältet för övriga upplysningar. Du ska skicka med arbetsgivarintyg som styrker att du/ni arbetar på obekväm arbetstid.

Ansökan gör du via vår e-tjänst: ansök, ändra eller säg upp plats som du hittar längst ner på den här sidan.

Enskild verksamhet

I Lerums kommun finns enskilda förskolor och familjedaghem som har annan huvudman än kommunen. Verksamheterna drivs i olika former exempelvis som kooperativ eller föreningar. Läs mer om hur du ansöker på respektive förskolas och familjedaghems hemsida.