Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Här kan du läsa mer om avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i kommunal regi. Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Procentsatsen varierar beroende på hur många av familjens barn som är placerade. Avgiften består av en månadsavgift som uttas 12 månader per år.

Beräkning av avgift

Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll och deras inkomster ligger till grund för avgiften, även om de inte har gemensamma barn. Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst. I de fall familjen innehar platser i förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem bestäms avgiften av turordningen i syskonskaran med yngsta barnet som barn 1 oberoende fristående eller kommunal verksamhet.

Avgiftsgrundande inkomst

Med hushållets avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen. Taket för högsta avgiftsgrundande inkomst indexregleras årligen. Från och med den 1 januari varje år höjs taxan för plats i förskola/familjedaghem och fritidshem.

Mer information om taxan samt ändringar av taxan finns längst ner på denna sida under rubriken Ladda hem.

Inkomstuppgift

Personer vars inkomster ligger till grund för avgiften ska lämna inkomstuppgift och schema i samband med att platsen accepteras. Därefter ska inkomstuppgift inlämnas när din inkomst förändras. Ändring av förhållanden som påverkar avgiften ska anmälas så snart ändringen är känd. Avgiften justeras då nästkommande månad. Vårdnadshavare som inte lämnar inkomstuppgift får betala högsta avgift enligt gällande taxa till dess att inkomstuppgift lämnats.

Kontroll av avgifter

Kommunen följer i efterhand upp att rätt avgift debiterats genom kontroll av taxerad inkomst hos Skatteverket i förhållande till den inkomstuppgift platsinnehavare lämnat. Om kontrollen visar att den taxerade inkomsten varit högre görs efterdebitering på mellanskillnaden i avgiften och om kontrollen visar att den taxerade inkomsten varit lägre återbetalas mellanskillnaden i avgiften.

Du kan betala med e-faktura eller autogiro

Du som har tillgång till internetbank kan ta emot och betala alla dina fakturor från Lerums kommun med e-faktura. Det är enkelt och smidigt för dig och snällt mot miljön.

Önskar du betala via autogiro, ska du fylla i blankett som du hittar du på sidan för e-tjänster och blanketter. Länk till e-tjänster och blanketter hittar du längst ner på denna sida.

Klicka här för att läsa om hur du ansluter dig till e-faktura.

Klicka här för att komma till blankett för medgivande av autogiro.

Obetalda avgifter och avstängning

Påminnelse om obetald faktura skickas efter 5 vardagar från förfallodagen och inkassokrav senast 3 veckor efter förfallodagen. Om debiterad avgift, trots påminnelse, inte betalas upphör rätten till plats.