Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Enskild förskola Solbacken

Verksamhetens huvudman

Stiftelsen Solbackens Waldorfförskola
Hedeforsvägen 15
443 61 STENKULLEN

Tel 0302-10374

solbackenwaldorf@gmail.com

Kontaktpersoner:
Jenny Hallberg
Laila Pettersson
Nicole
Camilla Ottoson

Organisation

Verksamheten drivs som ett personalkooperativ.

Pedagogisk inriktning

Waldorfpedagogik.
Pedagogen eftersträvar att ur en helhetssyn på människans utveckling ge barnet bästa möjliga jordmån för att kunna utvecklas till en fri, harmonisk och social vuxen. Vi lägger stor vikt vid leken, förebild, efterhärmning och rytmen.

Vi följer naturens rytm och årstidernas växlingar både i sånger, lekar, sagor och allt arbete som utförs.

En del av dagen tillbringar vi i vår fina trädgård. Barnen hämtar inspiration till sina lekar genom att iaktta och vara delaktiga i det arbete som de vuxna utför och genom sagorna som berättas. Genom leken övar sig barnen att utveckla sitt språk, sin motorik, sin självkänsla, sina sociala relationer samt sin kreativitet.

Maten lagas på Solbacken av vår egen kokerska. Råvarorna är ekologiska och maten vegetarisk.

Avgifter

Föräldraavgifter tas ut. Vi tillämpar maxtaxan. Avgifterna administreras på förskolan.

Lokaler

Solbacken är belägen i Hedefors by. Vi har nedervåningen i ett av de gamla husen med utsikt över Säveåns dalgång.

Barngrupp

Vi har tre små grupper. En småbarnsgrupp med en pedagog och fyra-fem barn i åldern 1-3år Två storbarnsgrupper med en pedagog i varje och åtta barn i åldern 3-6år För barnens bästa är det bra med nära kontakt med en vuxen och att vara i mindre grupper. Då har alla möjlighet att bli sedda och bekräftade.