Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vanliga frågor och svar

E-tjänster och blanketter

Alla e-tjänster och blanketter för ansökningar, uppsägningar, scheman och liknande hittar du på kommunens inloggningssida för e-tjänster och blanketter.

Längst ner på den här sidan hittar du länk till e-tjänster och blanketter.

Ansökan och turordning till förskola, familjedaghem och fritidshem

När kan jag göra en ansökan till förskola eller familjedaghem för mitt barn?

Du kan ansöka om plats för ditt barn när som helst efter det att ditt barn har fötts, barnet ska ha fyllt ett år för att få börja sin i förskola och familjedaghem. Turordning räknas tidigast från och med sex månader innan önskat placeringsdatum oavsett om ansökan ankomststämplats tidigare.

Hur ansöker jag om plats för mitt barn?

Ansökan för förskola, familjedaghem och fritidshem i kommunal regi görs via kommunens inloggningssida för e-tjänster och blanketter. 

Var kan jag hitta en förteckning över förskolor i kommunen?

Kontakta rektor på respektive förskola eller familjedaghem för att boka ett besök eller för att få mer information.

Längst ner på den här sidan hittar du länkar till förskolor och familjedaghem i kommunen.

När kan jag ansöka om plats för mitt barn om vi ska flytta till Lerums kommun?

Du kan ansöka om plats för ditt barn när du har en bostad i kommunen eller en tilltänkt adress. Ange den tilltänkta adressen under övriga upplysningar i ansökan.

Kan jag ansöka om plats för mitt barn om vi bor i annan kommun?

Om du är folkbokförd i en annan kommun kan du ansöka om plats även om familjen inte ska flytta hit. Plats kan erbjudas när alla barn som bor i kommunen är placerade och vi ser att det finns platser kvar. Om det finns särskilda skäl kan barnet efter prövning erbjudas plats i Lerums kommun.

Hur fungerar turordningsreglerna?

Platser fördelas i turordning efter anmälningsdatum. Turordning räknas tidigast från och med sex månader innan önskat placeringsdatum oavsett om ansökan ankomststämplats tidigare. När syskon anmäls samtidigt bestäms turordningen av det äldsta barnets födelsedatum.

När får jag besked om plats?

Du får ett platserbjudande så fort en plats finns tillgänglig. Om plats inte kan erbjudas på önskad förskola eller familjedaghem inom skälig väntetid ska barnet erbjudas en annan plats så nära barnets hem som möjligt. Platserbjudandet ska besvaras digitalt inom 14 dagar, annars avskrivs ansökan.

Vad händer om barnet inte får plats på önskad förskola eller familjedaghem?

Barnet blir erbjuden plats i första hand med hänsyn till dina önskemål och i andra hand så nära barnets eget hem som möjligt.

Om du accepterar en erbjuden plats som du inte sökt till kan du stå kvar i turordningen till de förskolor/familjedaghem som du ursprungligen valt. Efter att omplacering erbjudits till något av de alternativ ni angett tas barnet bort från turordningen.

Du kan också välja att tacka nej till erbjuden plats och stå kvar i turordningen om den plats du erbjudits inte är till någon av de förskolor/familjedaghem som du angett i ansökan.  

Plats och placering

Hur vet förskolan, familjedaghemmet eller fritidshemmet vilka tider mitt barn ska gå?

Det ska alltid finnas ett aktuellt schema registrerat för barnet och det är begränsat till den tid som behövs för arbete eller studier inklusive restid. Du registrerar ett nytt schema för ditt barn via kommunens inloggningssida för e-tjänster och blanketter. Länk dit hittar du längst ner på denna sida. Observera att du måste registrera schemat senast 14 dagar före det datum schemat ska gälla ifrån.

Hur registrerar jag eller ändrar barnets schematider?

När du ska registrera ett nytt schema eller göra ändringar i tidigare schema ska du logga in via kommunens e-tjänst och göra justeringarna. Du hittar en länk till denna e-tjänst längst ner på denna sida. Observera att du måste registrera schemat senast 14 dagar före det datum schemat ska gälla ifrån. Tillfälliga förändringar som exempelvis lov och semester anmäler du direkt till personalen och ska inte registreras i självservice.

Kan barnet behålla platsen som jag betalar för men inte använder?

Nej, barnet har inte rätt till en plats som inte behövs eller används.
Undantag gäller om ditt barn är sjuk en längre tid.

Kan mitt barn byta förskola?

Ja, men då behövs en ny ansökan med begäran om omplacering.

Hur gör jag när jag blir arbetslös?

Blir du arbetslös har ditt barn rätt att vara på förskola eller familjedaghem 15 timmar/vecka. rektor bestämmer hur vistelsetiden ska förläggas.

Tänk på att registrera nytt schema och eventuell ändring av hushållets bruttoinkomst när dina arbetsförhållanden förändras.

Placering på fritidshem avslutas det datum din arbetslöshet träder i kraft. Då du återgår till arbete eller studier står platsen åter till förfogande när du registrerat aktuellt schema och ändrat eventuell bruttoinkomstuppgift.

Hur påverkas mitt barns tider om jag är sjukskriven?

Under tiden du är sjukskriven kan omsorgstiden omprövas. Ditt barn har dock alltid rätt att vara minst 15 timmar/vecka på förskolan/familjedaghemmet. Rektor beslutar om såväl utökad som minskad omsorgstid.

Hur påverkas mitt barns tider om jag har graviditetspenning?

Under tiden du har graviditetspenning får barnet gå 15 timmar/vecka på förskola och familjedaghem. Barn får inte fortsätta sin placering på fritidshem.

Hur gör jag när mitt barn får syskon och jag ska vara föräldraledig?

Plats på förskola/familjedaghem erbjuds 15 timmar/vecka. Kontakta personalen för att få veta vilka tider och dagar som kommer vara aktuella för ditt barn. Registrera nytt schema och eventuell ändring av hushållets bruttoinkomst. Barn får inte fortsätta sin placering på fritidshem och platsen ska sägas upp.

Är platsen avgiftsfri när jag lämnar mitt barn 15 timmar/vecka?

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri plats i förskola eller familjedaghem 15 timmar/vecka under terminstid enligt aktuella läsårstider.

Klicka här för att se aktuella läsårstider.

Kan jag studera under min föräldraledighet?

Ja det kan du. Barnet har rätt till 15 timmar/vecka. Vid behov av utökad tid, det vill säga mer än 15 timmar/vecka, övergår platsen till en vanlig plats. Kontakta ansvarig rektor som beslutar om utökad vistelsetid vid studier.  Den nya vistelsetiden för ditt barn blir den tiden du behöver för att studera. Glöm inte att registrera nytt schema och eventuell ny bruttoinkomst. Detta gör du via kommunens inloggningssida för e-tjänster och blanketter. Längst ner på denna sida hittar du en länk till denna tjänst.

Hur gör jag när jag ska återgå i arbete/studier efter föräldraledighet/arbetslöshet?

Du ska informera om förändringen till förskola, familjedaghem eller fritidshem. Registrera ett nytt schema senast 14 dagar innan och anmäl eventuell ändring av hushållets bruttoinkomst.

Ska jag ändra mitt äldre barns schema samtidigt som jag registrerar ett schema för mitt yngre barn som ska börja i förskola eller familjedaghem?

Ja det ska du göra, om det finns behov av att ändra schemat.

Vem vänder jag mig till om jag har ett barn med särskilda behov?

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd vänder du dig i första hand till barnets lärare på förskolan eller rektor.

Är det sommarstängt på förskolan, familjedaghem och fritidshem?

Ja det är det. Klicka här för information om stängningsdagar.

Uppsägning

Hur lång är uppsägningstiden för förskola, familjedaghem och fritidshem?

Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning av plats ska registreras via kommunens e-tjänster senast en månad före den dag barnet ska sluta. Avgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

Klicka här för information om läsårstider.

Hur lång är uppsägningstiden om barnet byter plats inom kommunal verksamhet?

Placeringen ska inte sägas upp utan den flyttas automatiskt.

Hur lång är uppsägningstiden och hur länge måste jag betala om barnet byter från kommunal verksamhet till fristående  verksamhet eller tvärtom?

Uppsägningstiden är en månad och du betalar under denna tid. Vid en kommunal placering registrerar du uppsägning av platsen via e-tjänst på kommunens hemsida. En placering i fristående verksamhet säger du upp på respektive förskola/familjedaghem och fritidshem.

Avgift och bruttoinkomstuppgifter

Vad räknas som avgiftsgrundande bruttoinkomst?

Alla bruttoinkomster som är skattepliktiga. Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst.  Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är 47 490 kr. Uppgifterna ska anges som bruttolön, alltså innan skatten är dragen.

Längst ner på denna sida hittar du ett dokument om aktuell barnomsorgstaxa.

När ska jag lämna bruttoinkomstuppgift?

Vid varje förändring av hushållets gemensamma bruttoinkomst till exempel vid ändrade familjeförhållanden eller ändrad sysselsättning.

Min bruttoinkomst är högre än tidigare, hur påverkas avgiften?​

Eftersom du betalar en viss procent av hushållets gemensamma bruttoinkomst i avgift så höjs avgiften i samband med att du registrerar en högre bruttoinkomst.

Längst ner på denna sida hittar du ett dokument om aktuell barnomsorgstaxa.

Jag har lämnat in en ny bruttoinkomstredovisning men fakturan är oförändrad?

Avgiften justeras när ny bruttoinkomstuppgift har registrerats via kommunens e-tjänster. Fakturan hinner inte alltid ändras till innevarande månad, då kommer justeringen under nästkommande månads faktura.

Betalar jag under inskolningstiden?

Ja.

Måste jag betala när mitt barn är sjukt?

Ja, men från 31:e sjukdomsdagen halveras avgiften

Finns det en betalningsfri månad?

Nej, avgiften betalas 12 månader om året.

Betalar jag även när vi har semester?

Ja, du betalar avgiften 12 månader om året oavsett om platsen nyttjas eller ej.

Mitt barn går bara 15 timmar/vecka men vi får en faktura?

För barn 1-2 år betalar du som vanligt efter hushållets gemensamma bruttoinkomst. För barn 3-5 år är det avgiftsfritt från och med höstterminen det år de fyller tre år.

Ändras min avgift om barnets tid ändras från 40 till 30 timmar/vecka.

Nej, avgiften påverkas inte. Avgiften ändras bara om hushållets gemensamma bruttoinkomst ändras.

Jag önskar autogiro. Hur gör jag?

Du fyller i en autogiroblankett och skickar till angiven adress. Blanketten hittar du på sidan för e-tjänster och blanketter. Länk till e-tjänster och blanketter hittar du längst ner på denna sida.

Hur kan jag få reda på fakturans OCR-nummer?

Kontakta kommunens ekonomienhet eller lärande centralt via växeln på telefon 0302-52 10 00.

Hur länge betalar jag om jag säger upp platsen?

Du betalar en månad efter att du sagt upp platsen. Tänk på att säga upp platsen i god tid så slipper du att betala när ditt barn har slutat.