Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ansöka, ändra eller säga upp plats

Ansökan till förskola och familjedaghem

Barn i åldern 1–5 år har rätt till förskola eller familjedaghem när du arbetar eller studerar. Är du föräldraledig för annat barn eller arbetslös har barnet rätt till 15 timmar i veckan. Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till avgiftsfri plats 15 timmar per vecka under terminstid. För att börja i förskola eller familjedaghem ska barnet ha fyllt ett år.

Vid flytt till kommunen ska adressen till den nya bostaden uppges i ansökan samt datum för planerad inflyttning. I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad men inte bor ihop, och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av plats ansöker vårdnadshavarna om en gemensam plats.

Klicka här för att komma till våra e-tjänster för ansökan, uppsägning, schema eller liknande.

Plats vid förskola och familjedaghem

Placering vid förskola eller familjedaghem sker enligt turordning efter anmälningsdatum, det vill säga det datum som ansökan inkommit till kommunen. Turordningen räknas tidigast från och med sex månader före barnet behöver plats oavsett om ansökan kommit in tidigare. När syskon anmäls samtidigt bestäms turordningen av det äldsta barnets födelsedatum.

Erbjudande om plats

Plats på förskola erbjuds inom fyra månader. Plats i familjedaghem erbjuds inom fyra månader om kommunen har möjlighet att tillgodose detta önskemål. Erbjudande om placering skickas per e-post så fort en plats finns tillgänglig. Om plats inte kan erbjudas på önskad förskola eller familjedaghem inom skälig väntetid ska barnet erbjudas en annan plats. Platserbjudande ska besvaras digitalt inom 14 dagar.

Byta förskola eller familjedaghem

Önskar du byta förskola eller familjedaghem ansöker du om omplacering via e-tjänst och får då ett nytt anmälningsdatum.

Säga upp platsen

Uppsägning av plats vid förskola och familjedaghem ska göras senast en månad före den dag barnet ska sluta, uppsägning görs via e-tjänst på kommunens hemsida. Avgift debiteras under uppsägningstiden oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte.

Regler och avgifter

Klicka här för att läsa mer om avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i kommunal regi.