Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Omsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger erbjuds i Lerums kommun i form av pedagogisk omsorg i förskolelokal.

Vem har rätt att söka omsorg på obekväm arbetstid?

Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från och med 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år vars vårdnadshavare samtidigt arbetar under obekväma arbetstider.

Öppettider

Verksamheten är öppen utifrån vårdnadshavarnas behov av omsorg på obekväm tid. Studiedagar följer regelverket som för övriga förskolor.

Barnet/barnen kan lämnas hämtas tidigast kl. 06.00 på morgonen. Barnet/barnen kan hämtas lämnas senast 21:00. Beslut om avvikelse från lämning hämtning fattas av rektor.

Avgift

En månadsavgift som uttas 12 månader per år enligt gällande taxa för förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem. Vårdnadshavare betalar en avgift oavsett om barnet endast har omsorg på obekväm arbetstid eller om barnet även vistas i annan verksamhet.

Ansökningsförfarande

För att ansöka till denna verksamhet går du in på e-tjänsten nedan och söker till Åkerslätts förskola. Ange sedan ”Omsorg på obekväm arbetstid” i fältet för övriga upplysningar.

Klicka här för att komma till e-tjänsten och göra din ansökan.

Med ansökan ska arbetsgivarintyg bifogas som styrker att vårdnadshavare/-na arbetar på obekväm arbetstid.