Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kapprumsbibliotek

Lerums förskolor och biblioteket arbetar med kapprumsbibliotek för att stimulera till ökad läsning. Ett kapprumsbibliotek innebär i korta drag att böcker finns placerade i förskoleavdelningars kapprum till hemlån för barn och föräldrar på enklast möjligaste vis.

Ett kapprumsbibliotek är helt enkelt som det låter; ett bibliotek i ett kapprum i förskolan. Lerums bibliotek tillhandahåller en boklåda om ca 40 böcker per förskoleavdelning. Urvalet är gjort med hänsyn till ålder på barnen och skall spegla en mångfald av aspekter såsom genus, intresse etc.
Böckerna byts ut tre gånger om året. ​Kapprumsbibliotek finns därför att ledning och personal på förskolan önskat att ingå i den satsning som Lerums bibliotek och förskolan gör och idag har de flesta av Lerums kommunala förskoleavdelningar ett eget kapprumsbibliotek.

Egentligen är det inga större skillnader gentemot ett traditionellt lån på ett bibliotek. Att låna skall vara enkelt och gå snabbt. Man behöver inte ha lånekort utan placerar en lånesticka i barnens fack vid hemlån. Klart!

Syftet med kapprumsbiblioteken är att stimulera till ökad läsning i hemmet för att detta på längre sikt ska ge goda effekter på läsförståelsen hos kommunens barn och unga.