Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Nationella skolutvecklingsprogram

Några av de statliga satsningarna som genomförs i Lerums kommun är matematiklyftet, läslyftet och lärarlyftet.

Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt lärande. Den äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Allt som pedagogerna läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen. 

Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik.

Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som också bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. 

Lärarlyftet är ett samlingsnamn för en statlig insats där ett urval av behörighetsgivande kurser på landets högskolor och universitet erbjuds lärare och fritidspedagoger så att denne kan komplettera sin legitimation med ytterligare behörighet.