Förskoleklass

Barn får gå i förskoleklass från och
med höstterminen när barnet fyller 6 år.
Det är frivilligt att gå i förskoleklass.

För mer information så ring
till Sektor lärande.