Läs- skriv och språkutveckling

För att utveckla undervisningen och för att på sikt höja resultaten i ämnet svenska pågår ett stort utvecklingsarbete på hela Sektor lärande. I arbetet ingår utveckling av undervisningen i förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Även fritidshemmen arbetar med att utveckla elevernas lärande rörande språkutveckling. Från och med höstterminen 2015 deltar Lerums kommun i det statliga Läslyftet.

I arbetet ingår även utveckling av kvaliteten i övergångarna mellan de olika skolformerna, satsningar på läsfrämjande aktiviteter på biblioteket, utveckling av skolbiblioteken, utveckling av undervisningen för elever med ett annat modersmål än svenska och kompetensutveckling av pedagoger.