Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar från och med årskurs 6 till årskurs 1 på gymnasiet. Öppettiderna varierar mellan fritidsgårdarna.

Barn utanför fritidshem

Floda fritidsgård

Alléskolan
0302-52 19 47
Tisdag-onsdag 18-21
Fredag-lördag 18-23

Gråbo fritidsgård

Röselidsskolan
Röselidsvägen 5
Telefon:
0302-52 19 55
Tisdag   18-21
Onsdag  18-21
Fredag   18-21.30
Lördag   18-21.30

Hulans fritidsgård

Elliots väg
0302 - 186 74
Tisdag och torsdag 18 - 21
Fredag 18 - 22.30  (jämna veckor)
Lördag 17.30 - 22  (jämna veckor)

Stängt under vecka 1, 2019.


Lerums fritidsgård

Torpskolan
0302 - 186 75
Måndag, tisdag och torsdag 18 - 21
Onsdag 18 - 21 (Gruppverksamhet)
Fredag 18 - 22.30
Lördag 17 - 21.30

Öppet den 2, 3, 4 januari 2019, klockan 18 – 21. 

Stenkullens fritidsgård

Fritidsgården i Stenkullen kommer att vara stängd under vårterminen 2019. Sista dagen Stenkullens fritidsgård är öppen är den 27 december 2018. Ett förändrat
ekonomiskt läge gör att kommunen ser över fritidsgårdsverksamheten. Det arbetet
sker under våren för att sätta en ordinarie öppen ungdomsverksamhet från hösten
2019. Eventuellt kan vissa kvällar komma att förläggas till Stenkullens
fritidsgård i början av våren.

Stenkulan
0302 - 186 79