Gemensamma stängningsdagar 2017-2018

Gemensamma stängningsdagar för förskola och fritidshem

 

Höstterminen 2017: 18 augusti, 28 september, 30 oktober

Vårterminen 2018:  9 mars, 14 juni

 

Begränsat öppethållande under sommaren

Under veckorna 28-31 har förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet begränsat öppethållande.

Då ordinarie verksamhet har sommarstängt erbjuds de vårdnadshavare som har behov av omsorg för sina barn placering på sommaröppen förskola.