Gemensamma stängningsdagar 2016-2017

Gemensamma stängningsdagar för förskola och fritidshem

 

Höstterminen 2016 12 augusti, 21 september, 31 oktober

Vårterminen 2017:  10 mars, 12 juni

Begränsat öppethållande under sommaren

Under veckorna 28-31 har förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet begränsat öppethållande.

Då ordinarie verksamhet har sommarstängt erbjuds de vårdnadshavare som har behov av omsorg för sina barn placering på sommaröppen förskola.