Gemensamma stängningsdagar 2018-2019

Gemensamma stängningsdagar för förskola och fritidshem

 

Höstterminen 2018: 17 augusti, 27 september, 29 oktober

Vårterminen 2019:  8 mars, 13 juni

 

Begränsat öppethållande under sommaren

Under veckorna 28-31 har förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet begränsat öppethållande.

Då ordinarie verksamhet har sommarstängt erbjuds de vårdnadshavare som har behov av omsorg för sina barn placering på sommaröppen förskola.