Specialkost

Viktig information till föräldrar, som har barn med födoämnesallergi, eller som behöver specialkost av religiösa eller etiska skäl.

Vi som arbetar inom Måltidsservice har ambitionen att med hög kvalitet och största säkerhet varje skoldag, tillmötesgå ditt barns individuella behov av specialkost.

Specialkost av medicinska skäl

Vid behov av specialkost av medicinska skäl behövs en påskriven specialkostblankett. Intyg från läkare eller dietist som styrker allergi eller intolerans ska också bifogas specialkostblanketten.

Specialkost av religiösa eller etiska skäl

Vid behov av specialkost av religiösa eller etiska skäl erbjuds lakto-ovo-vegetarisk kost (vegetarisk kost som även innehåller mjölk och ägg) eller kost utan fläskkött. Etiska och religiösa skäl är då elevens trostillhörighet eller kultur förhindrar intag av viss föda t.ex. fläskkött eller blodmat. Vårdnadshavares underskrift på blanketten räcker. Till den som äter kött men avstår visst kött erbjuder vi dagens vegetariska alternativ. Vi har inte möjlighet att laga mat på halal-slaktat kött, koscher eller liknande.

Övrig information

matbildskollageSpecialkostblanketten ska inte användas för att få särskild mat om man inte tycker om den huvudrätt som erbjuds. Olika grönsaker/sallader, bröd, margarin, mjölk och vatten finns alltid att tillgå.

Skulle det ske några förändringar i ditt barns dietbehov, så ska en ny specialkostblankett fyllas i. Om ditt barn är sjukt eller ledig bör du kontakta Måltidsservice och meddela detta. Om eleven under två veckors tid utan anmäld orsak inte hämtar ut sin specialkost, kommer denna dras in. Köket meddelar ansvarig pedagog som i sin tur meddelar skolsköterskan och vårdnadshavare.

Fyll i blanketten för specialkost med kontaktinformation och information om ditt barns dietbehov och lämna till ansvarig pedagog på skolan/förskolan.

Vårdnadshavare meddelar om det är aktuellt med specialkost även kommande skolår genom att lämna in ny en specialkostblankett. Om inte vårdnadshavaren inkommer med ny blankett, så anses inte behovet av specialkost längre förekomma. När ditt barn byter från förskola till förskoleklass, från år 5 till år 6 samt från år 9 till gymnasiet ska en ny specialkostblankett fyllas i och lämnas till den nya skolan.