Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Specialkost

Vi som arbetar inom Måltidsservice har ambitionen att tillmötesgå ditt barns individuella behov av specialkost med hög kvalitet och största säkerhet varje skoldag.

Vi utgår från ”Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”.

Ansökan om specialkost och/eller anpassad måltid

Här ansöker du om specialkost och/eller anpassad måltid för barn, elever och personal i förskola/skola. Inför varje hösttermin ska ny ansökan göras före den 1 september. För nytillkommet behov av specialkost, ändringar eller avanmälan av befintlig specialkost eller anpassad måltid kan detta göras löpande under året.

Detta krävs för att få specialkost i Lerums kommun:

  • Ansökan ska göras i vår e-tjänst ”Ansökan om specialkost” genom att du som vårdnadshavare loggar in med Bank-Id och anger dina samt barnets uppgifter.
  • Foto på intyg/journalkopia från legitimerad vårdpersonal som ansvarar för ordination, behandling och uppföljning av barnets allergier/födoämnesintoleranser ska bifogas ansökan. Vi accepterar ej intyg från funktionsmedicin.
  • Det är vanligt att allergier hos små barn växer bort under uppväxten, särskilt allergi mot mjölkprotein och ägg. Se till att vi har uppdaterad information om ditt barns behov av specialkost.
  • Vid celiaki (glutenintolerans) krävs intyg vid första registrering i e-tjänsten. Ansökan om glutenfri kost behöver dock göras inför varje läsårsstart.
  • Icke kompletta ansökningar kan leda till att specialkosten dras in. Vi kan behöva ta kontakt med dig som gjort ansökan för att säkerställa att vi har rätt information om ditt barns behov.
  • Förskole- och skolpersonal erhåller specialkost på samma premisser som elever.

Vid laktosintolerans

Från och med vårterminen 2021 kommer hela den ordinarie menyn vara baserad på maträtter som klassas som låglaktos (innehåller max 2 gram laktos/portion). Detta innebär att ditt barn kan äta av den ordinarie maten utan att komma upp i den mängd laktos som vanligtvis ger besvär (5-7 gram/måltid). För att barnet ska ha tillgång till laktosfri dryck och ev mellanmål, behöver ni göra en ansökan om laktoslåg kost i e-tjänsten. Intyg behövs inte.

Är barnet under utredning för laktosintolerans och behöver strikt laktosfri kost? Välj detta alternativ i ansökan och notera under vilken period barnet ska ha strikt laktosfri kost. Intyg krävs vid behov av strikt laktosfri kost. Vid strikt laktosfri kost kan mjölkproteinfri kost komma att erbjudas.

Laktosintolerans hos barn i förskoleåldern är mycket ovanligt. Om barnet reagerar på mjölkprodukter bör därför andra orsaker till besvär, så som mjölkproteinallergi, utredas inom vården.
Klicka gärna här för att läsa mer om laktosintolerans innan du gör ansökan i e-tjänsten.

Anpassade måltider

Vid behov av anpassade måltider erbjuds lakto-ovo-vegetarisk kost, som är vegetarisk kost som även innehåller mjölk och ägg, eller kost utan fläskkött. Anpassade måltider kan till exempel vara av etiska eller religiösa skäl, detta är då elevens trostillhörighet eller kultur förhindrar intag av viss föda, exempelvis fläskkött eller blodmat. För att få anpassad måltid behöver en anmälan om specialkost skickas in. Inget intyg behövs.

Till den som äter kött men avstår visst kött erbjuder vi dagens vegetariska alternativ. Vi har inte möjlighet att laga mat på halal-slaktat kött, koscher eller liknande.

Anpassad kost och måltidssituation vid till exempel neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF)

Vid medicinskt fastställda svårigheter vid intag av mat samt behov av anpassad måltid ska ni göra en ansökan om ”Anpassad kost”. För att få anpassad kost krävs giltigt intyg som styrker medicinska skäl. Intyg alternativt journalkopia kan komma från leg. vårdpersonal som ansvarar för barnets ordination och uppföljning av kostbehandling alternativt från skolsköterska som ansvarar för detsamma.  

Anpassad kost innebär att barnet får tillgång till en centralt framtagen matsedel bestående av fem rätter. Vi har inte möjlighet att skapa en individuell matsedel utifrån varje enskilt barns behov. Observera att den anpassade matsedeln ej uppfyller samma krav på variation och näringstäthet som den ordinarie menyn. För att främja ditt barns ätande är hen alltid varmt välkommen att smaka på den ordinarie maten.

Många barn med behov av anpassad kost har ett samtidigt behov av anpassad måltidsmiljö. Vi erbjuder dialogmöten med vårdnadshavare, kök och berörd skolpersonal där vi samverkar kring de anpassningar av måltiden som behövs och tillsammans diskuterar hur vi kan främja ditt barns ätande. Kontakta specialkost@lerum.se för att boka ett sådant möte.

Vårdnadshavare är välkomna att äta i skolrestaurangen en gång per termin. Ladda ned appen Skolmaten för att se vilken mat er skola serverar idag och be era barn betygsätta maten!