Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Behandling av personuppgifter på Lerums bibliotek

Ändamål med behandlingen

Personuppgifterna behandlas för att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, för att kunna påminna den som inte lämnat dem i tid eller meddela den som har en reserverad bok klar för hämtning.

Personuppgifterna används även för tidsbokning av datorer på biblioteket samt vid inpassering på kommunens mer öppna bibliotek.

I förekommande fall kan lämnade personuppgifter användas för att kontakta den som aktivt valt att delta i exempelvis den kursverksamhet eller de evenemang biblioteket erbjuder.

Personuppgifter som rör läsnedsättning kan komma att behandlas för att tillgodose behov av anpassade medier.

Personuppgifter behandlas för att tillgodose barns behov av specialkost eller för att berörd personal ska ha kännedom om eventuella allergier.

Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att behandlas av behörig bibliotekspersonal samt kommunens tjänsteleverantör av bibliotekssystem. Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och lånekortsnummer.

För den som väljer att använda våra specialtjänster för personer med läsnedsättning kan uppgifter om läsnedsättningen komma att registreras.

I den utsträckning ett barn har allergi kan även uppgifter om detta komma att behandlas, liksom uppgifter om specialkost.

Lagringstid

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. Beroende på typen av uppgift kan det variera.

Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har du klagomål angående hur dina uppgifter hanterats kan du vända dig till dem.

Övriga upplysningar

Uppgifterna samlas in från de registrerade eller deras vårdnadshavare samt från kommunens register över grundskoleelever.