Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Behandling av personuppgifter på Kultur och fritid

Ändamål med behandlingen

Personuppgifterna behandlas för

  • dokumentation och planering av verksamheten, kommunikation och dialog mellan kommunen och föreningslivet och/eller privatpersoner.
  • schemaläggning, närvarostatistik och administration.
  • dokumentera och administrera konstverk som finns i kommunens ägo.
  • administrera och marknadsföra kulturarrangemang och annan verksamhet.
  • administrera ansökningar om kulturbidrag, stipendium eller utställningar.

Mottagare av personuppgifter

Mottagare av personuppgifter är personal i Lerums kommun, samt kommunens tjänsteleverantörer för pedagogiska och administrativa system.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifterna samlas in från den registrerade och/eller dennes vårdnadshavare eller från föreningar.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

De uppgifter som behandlas kan vara:

Förening: Adress, kontaktuppgifter till föreningen och styrelsen och dokument efter årsmöte. Lerums kommun lägger upp de kontaktuppgifterna vi får från föreningen på hemsidan för att kommuninvånare skall kunna komma i kontakt med föreningen.

Privatperson: Namn, kommun, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

Personal: Namn personnummer, e-postadress, adress och telefonnummer.

I den utsträckning det finns uppgifter vi måste ha för att till exempel kunna boka upp en idrottsanläggning på bästa sätt förekommer även dessa uppgifter.

Lagringstid

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. Beroende på typen av uppgift kan det variera.

Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har du klagomål angående hur dina uppgifter hanterats kan du vända dig till dem.

Ange om det förekommer automatiskt beslutsfattande

Nej.