Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Behandling av personuppgifter i förskola

Ändamål med behandlingen

Inom kommunens verksamheter för barnomsorg hanteras personuppgifter för barn och vårdnadshavare för att kunna anordna och bedriva barnomsorg inom förskola, annan pedagogisk verksamhet. Personuppgifter behandlas i samband med administration och kontroll av ärenden såsom ansökan, platserbjudanden, schema, närvaro- och frånvarohantering, fakturering av avgifter, statistik, turordning inom barnomsorg m.m.

Personuppgifterna behandlas även för pedagogisk dokumentation och planering, följa lärprocesser, kommunikation och dialog mellan förskola och hem och för att stödja barns lärande.

Personuppgifter behandlas för att tillgodose barns behov av specialkost eller för att berörd personal ska ha kännedom om eventuella allergier.

Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Mottagare av personuppgifter

Mottagare av personuppgifter är personal i Lerums kommun, vårdnadshavare, kommunens tjänsteleverantörer för pedagogiska och administrativa system samt myndigheter.

Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen kan gälla

Barn: Namn, adress, förskola, grupp, avdelning och personnummer.

Vårdnadshavare: Namn, personnummer, e-postadress, adress och telefonnummer.

Personal: Namn personnummer, e-postadress, adress och telefonnummer

I den utsträckning ett barn har allergi förekommer även uppgifter om detta, liksom uppgifter om specialkost.

Övriga upplysningar

Personuppgifterna samlas in från vårdnadshavare och hämtas från kommunens invånarregister eller uppgifter från andra myndigheter. Kommunens barn- och elevadministrativa IT-system uppdateras regelbundet med personuppgifter som registreras av kommunen eller vårdnadshavare.