Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

ALP-samarbete

Alingsås, Lerum och Partille har sedan länge ett samarbete som möjliggör för arbetslag att få stöd i sitt utvecklingsarbete av pedagoger från de två grannkommunerna. Reflekterande samtal och observationer stärker och utmanar arbetslaget och bidrar dessutom till det systematiska kvalitetsarbetet.

Med ALPs modell för kollegialt lärande ges pedagoger från olika verksamhetsformer möjlighet att reflektera och lära tillsammans, med barns och elevers lärande och utveckling i fokus. Ett styrkebaserat förhållningssätt och ett genuint intresse för varandras förståelse bidrar till att vi kan se på vårt eget handlande och vårt gemensamma arbete ur nya perspektiv.

Funderar du på att bli ALP observatör?

Läs mer under Enheten för elevhälsa och utvecklings webbplats