Spetsundervisning

Lerums kommuns erbjuder elever i årskurs 8 och 9 spetsutbildning inom matematik och svenska. I dagsläget är Spetsutbildningen i svenska pausad kommande läsår 20/21 men matematikutbildningen fortgår som vanligt.

Spetsutbildningarna betyder en fantastisk chans för dig som har stort engagemang, nyfikenhet och särskilda ambitioner och inom dessa ämnen. Hos oss får du kompisar och lärare som förstår som kan möta ditt intresse. Här har du chansen att utvecklas – något som är både lärorikt och kul.

Sedan snart 15 år tillbaka har elever från kommunens grundskolor med intresse för matematik kunnat läsa en integrerad kurs "spetsmatte" på Lerums Gymnasium. Syftet med spetsmatematiken är att stimulera elever med stort intresse för matematik, ge möjlighet att läsa in gymnasieskolans kurs matematik 1c under grundskoletiden och att ge möjlighet för matematikintresserade elever att börja sina gymnasiestudier med matematik 2c. Detta under förutsättning att eleven påbörjar studier på natur- eller teknikprogrammet på Lerums Gymnasium.

Ett återkommande informationsmöte kommer att hållas i september månad dit du som vårdnadshavare och elev är inbjuden för att få träffa representanter som berättar mer i detlaj om vad det innebär att läsa spetsmatematik. När datumet är framtaget kommer det att publiceras på den här sidan.

Vill du veta mer?

Kontakta utvecklingsledare Jenny Jonasson på jenny.jonasson@lerum.se eller besök https://www.eeulerum.com/spetsmatematik.html för mer information.

Vilken spetsutbildning söker du?