Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Grundskola i Lerums kommun

I Lerums kommun finns en stor valfrihet i att välja skola.

Klicka här för att läsa Förväntansdokument i Lerums kommuns grund- och grundsärskolor.

Förskoleklass och grundskola

Ett barn är skolpliktigt från höstterminen det år barnet fyller sex år till utgången av vårterminen det år barnet går nionde klass. Varje grundskola som har undervisning i de lägre årskurserna har också förskoleklass och fritidshem.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en särskild skolform för elever som har en utvecklingsstörning. Eleverna kan välja att gå i grundskoleklass på den skola man själv väljer eller i en grundsärskoleklass på Knappekullaskolan eller Rydsbergsskolan. 

Fritidshem

Skolbarnsomsorgen i form av fritidshem finns för skolbarn under den skolfria delen av dagen och under lov då förälder arbetar eller studerar. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. För barn över 13 år som har rätt till stöd enligt Lagen om Stöd och Service, till vissa funktionshindrade, LSS, erbjuds korttidstillsyn. Erbjudandet gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 13 om LSS-beslut finns.

Enskild verksamhet

I Lerums kommun finns grundskolor, fritidshem, fritidsklubbar och fritidsgårdar som har annan huvudman än kommunen. Verksamheterna drivs i olika former, exempelvis som kooperativ eller föreningar.

Rätten att välja skola

Elev/vårdnadshavare väljer skola – kommunal eller fristående. Elever i skolans närområde har företräde. Du kan även välja skola i annan kommun.

Kvalitetsarbete

Varje skola bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i verksamhetens resultat vilket utgår ifrån omfattande uppföljningar och utvärderingar.