Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bedömning och betyg

Terminsbetyg ges i slutet av varje termin från och med årskurs 6. Eleverna ska få betyg vid varje terminsslut från och med årskurs 6 i alla ämnen utom språkval.

Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7.

Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan. I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F).

Sammanfattande betyg kan sättas i årskurs 6pojke ritar på svarta tavlanFreedigitalphotos.net

Om undervisningen i de naturorienterande ämnena och de samhällsorienterande ämnena i skolan varit i huvudsak ämnesövergripande fram till och med slutet av årskurs 6, får rektorn besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas i årskurs 6. Sammanfattande betyg får inte sättas i högre årskurser.

Kunskapskrav

Kunskapskraven utgår från de förmågor som sammanfattas i ämnets syfte och det centrala innehållet. De beskriver vilket kunnande som krävs för godtagbara kunskaper i vissa årskurser och för olika betyg. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detta markeras med ett streck (-) i betygskatalogen.

Läroplan (LGR11)

Grundskolans läroplan innehåller tre delar:

  • Skolans värdegrund och uppdrag

  • Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen

  • Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Läroplanens första del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter. Samtliga tre delar finns för nedladdning i pdf-filen nederst på sidan.