Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Fritidshem

Fritidshem erbjuds barn under den skolfria delen av dagen och under lov till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år då förälder studerar eller arbetar. Har du frågor om ditt barns fritidshem är du välkommen att vända dig till ditt barns skola.

Klicka här för kontaktuppgifter till kommunens skolor.

Elever i behov av särskilt stöd

Elever som har behov av mer omsorgstid på grund av familjesituation eller på grund av elevens eget behov av särkilt stöd, kan beviljas utökad omsorgstid, enligt Skollagen kapitel 14, §5 eller §6. Ansökan görs på inloggningssidan för e-tjänster och blanketter. Länk hit hittar du längst ner på denna sida.

E-tjänst och inloggning till Skola 24

Med e-legitimation kan du som är vårdnadshavare och har barn i fritidshemsverksamhet ansöka om plats, ändra dina inkomstuppgifter, säga upp plats ändra kontaktuppgifter, samt besvara platserbjudande. Detta gör du på kommunens inloggningssida för e-tjänster och blanketter. Länk hit hittar du längst ner på denna sida. Schema samt frånvaro gällande vistelse på fritidshemmet hanteras från höstterminen 2019 helt i Skola 24, skolans närvarosystem. Längst ner på denna sida hittar du länk till inloggning i Skola 24.

Klicka här för information om schema, frånvaroanmälan eller inloggningsuppgifter till Skola 24.