Grundskolor i Lerum

Här hittar du alla grundskolor, både kommunala och enskilda, i Lerums kommun. Du kan klicka på skolor i den kommundel du är intresserad av här nedanför.

Klicka här för en adresslista till samtliga skolor

Kommunala grundskolor i Floda

Enskilda grundskolor
i Floda

Kommunala grundskolor i Gråbo och Sjövik

Kommunala grundskolor
i Lerum

Enskilda grundskolor i Lerum