Alléskolan

På Alléskolan är alla elever medskapare av sin egen framtid. Med god självkänsla, nyfikenhet, kreativitet och kunskap tar våra elever ansvar och agerar i en föränderlig värld. Det här är vår vision och dagligen arbetar vi för att just skapa sådana medmänniskor.

Vi erbjuder verksamhet och utbildning för elever i årkurs 6-9. Vi har grundskola uppdelad i två skolenheter, Ask och Bok, samt en fritidsgård. Alla vuxna och elever på Alléskolan arbetar utifrån en värdegrund baserad på orden Hänsyn, Inflytande, Omtanke och Ansvar. Hos oss går cirka 570 elever.

Sju arbetsenheter

Alléskolan ligger i Floda och vår organisation med sju självständiga arbetsenheter. Det har visat sig skapa ett bra arbetsklimat och trivsel. Varje arbetsenhet förfogar över en egen del av skolan vilket skapar struktur och lugn för eleverna som slipper för många förflyttningar.

Vi får ofta studiebesök från andra skolor som vill ta del av organisationen. Vi har även fått flera utmärkelser, bland annat för organisationen, ett starkt elevinflytande och ett bra arbetsklimat.

Elevaktiv skola

Hos oss är ett elevaktivt undersökande arbetssätt viktigt och eleverna tränas i att ta ansvar i planering, genomförande och utvärdering av sitt arbete med hjälp av handledning. Exempel är loggbok och EA/elevens val. Eleverna fattar gemensamma beslut i frågor som berör dem genom klassråd, enhetsråd och elevråd, samt framför åsikter och önskemål via intresseråd som matråd och miljöråd.

Engagerad fritidsgård

Mitt i skolan ligger en fritidsgård som bidrar till skolans goda stämning. Personalen där och lärarna på skolan samverkar både dag- och kväll vilket skapar ett brett stöd för skolans elever.

Vår värdegrund baserad på orden Hänsyn, Inflytande, Omtanke och Ansvar genomsyrar hela skoldagen, bland annat anordnar elevrådet temadagar som utgår från värdegrunden

Kontakt

Rektor skolenhet Ask

Anette Larsson
Telefon: 0302-52 16 50

 

Rektor skolenhet Bok

Malin Friberg
Telefon: 0302-52 16 68

Administration

Skicka e-post.
Telefon: 0302-52 16 53

 

Skolsköterska

Telefon: 0302-52 16 60

 

Adress

Alléskolan
Floda Allé 8
448 30 Floda